Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider

KHẢI TƯỢNG: ĐÂY THẬT LÀ ĐỀN ĐỨC CHÚA TRỜI, LÀ CỬA CỦA TRỜI


Sáng thế ký 28: 17b
  1. Mọi người nói Hamburg là „Cửa đến thế giới“, nhưng với con mắt thuộc linh: Hamburg là “Cửa đến Thiên đàng“.
  2. „Cửa thiên đàng“ Hamburg luôn mở rộng đón người hư mất bước vào. Khi ra họ trở thành người tin và phục vụ Chúa: Rao giảng Tin lành!
  3. „Đền Đức Chúa Trời“ là Hội Thánh Hamburg. Một ngôi nhà yêu thương ở giữa thế gian. Nơi có sự chữa lành tâm hồn thương tổn, thân thể bệnh tật. Là nơi mọi người kinh nghiệm sự đổi đời, có một cuộc sống mới phước hạnh, bình an.
  4. „Đền Đức Chúa Trời“ Hamburg là nơi gặp gỡ con người với Đức Chúa Trời. Sẽ là nơi thờ phượng của hàng trăm, hàng ngàn người với tất cả tấm lòng. Có dàn nhạc lớn với đầy đủ nhạc khí, và dàn đồng ca hàng trăm người vang lên trong mỗi buổi thờ phượng. „Đền Đức Chúa Trời“ Hamburg là nơi Đức Chúa Trời được vinh hiển, tôn cao, còn dân sự thì được ban phước tràn đầy.

 

BẢN SẮC

LỜI CHÚA NĂNG QUYỀN SOI DẪN ĐỜI SỐNG.

HỘI THÁNH PHÁT TRIỂN.

LÀM ĐIỀU TỐT NHẤT CHO CHÚA VÀ NGƯỜI LÂN CẬN.

SỰ QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH.

CHÚNG TÔI HIỆP NHẤT.

THỜ PHƯỢNG CHÚA BẰNG CẢ TẤM LÒNG.

QUYỀN NĂNG CA NGỢI CHÚA QUA ÂM NHẠC.

2 TI-MÔ-THÊ 3:16-17.

2 TI-MÔ-THÊ 3:16-17.

2 TI-MÔ-THÊ 3:16-17.

2 TI-MÔ-THÊ 3:16-17.

2 TI-MÔ-THÊ 3:16-17.

2 TI-MÔ-THÊ 3:16-17.

THI THIÊN 148:14.

Slider

 

 

CHÚNG TÔI TIN

 

KINH THÁNH

Chúng tôi tin rằng, toàn bộ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh được Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn cho người viết (II Ti-mô-thê 3:16), là sự mạc khải thành văn của Đức Chúa Trời, là thông điệp tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại (II Phi-e-rơ 1:21). Kinh Thánh là chuẩn mực và là nền tảng đức tin cho mỗi Cơ đốc nhân.

ĐỨC CHÚA TRỜI

Chúng tôi tin rằng, Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, duy nhất (Phục truyền 6:4). Là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, con người và muôn loài, vạn vật. Là Đấng Tự hữu, Hằng hữu, không thay đổi, là Đấng thánh khiết, công bình và yêu thương, được thể hiện qua thân vị của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Con chính là Giê-xu Christ, là Ngôi Lời đã ở cùng Đức Chúa Trời (Giăng 1:1; 1:14; 1:18). Đức Thánh Linh được sai đến bởi Cha và Con, và còn đến đời đời (Giăng 14:16; 15:26).

CON NGƯỜI

Chúng tôi tin rằng, ban đầu con người được sống hòa bình, hạnh phúc trong vườn Ê-đen cùng với Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã bị cám dỗ, sa ngã và phạm tội bất tuân bởi con rắn quỉ quyệt (Sáng thế ký 3:1-8). Con người đã trở nên cách biệt, cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời. Sự bất năng, giới hạn của con người không thể dùng sức riêng mình để lập lại mối tương giao với Chúa, ngoại trừ Đấng đã thiết lập mối tương đó, là Đức Chúa Trời.

SỰ CỨU CHUỘC

Chúng tôi tin rằng, sự đổ huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, là tiền đề cơ bản, và duy nhất cho sự cứu chuộc. Kinh Thánh viết „Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta“ (Rô-ma 6:23). Lẽ ra loài người phải chết vì tội lỗi của họ, nhưng giải pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho con người là Chúa cứu thế Giê-xu. Món quà cứu rỗi được Đức Chúa trời ban cho nhưng không, để ai tin nhận Chúa Giê-xu, sẽ được cứu, được nhận sự sống đời đời (Giăng 3:16).

BÁP TÊM & CÁC ÂN THIÊNG

Chúng tôi tin rằng, Hội Thánh làm báp têm chìm mình trong nước cho người tin Chúa Giê-xu. Cũng tin rằng việc được ngập chìm trong Thánh Linh, trong lửa (Ma-thi-ơ 3:11) là những ân thiêng Đức Chúa Trời dành cho những người tin, khao khát. Cũng tin rằng các ân tứ của Đức thánh Linh vẫn còn vận hành, hiện hữu cho đến ngày nay.

SỰ CHỮA LÀNH

Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời là "Đấng Chữa Lành" (Xuất Ê-díp-tô-ký 15:26) . Ngài có thể chữa lành bệnh tật trên thân thể, trong tâm hồn cho những ai có đức tin nơi Ngài. Chúa Giê-xu cũng phán rằng „những kẻ tin sẽ nhận những dấu lạ“, trong đó, người tin Chúa có thể đặt tay cầu nguyện, để chữa lành người bệnh (Mác 16:18).

HỘI THÁNH & SỰ NÊN THÁNH

Chúng tôi tin rằng, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:23), trong đó Chúa Giê-xu là đầu. Mục đích của Hội Thánh là làm vinh hiển danh Chúa qua sự yêu kính, thờ phượng và truyền bá Tin Lành đến với thế giới cho những người chưa tin. (Ma-thi-ơ 28:19; Mác 16:15). Sự nên thánh là tiến trình suốt cả cuộc đời, và Chúa muốn mọi người nên thánh, vì chính Đức Chúa Trời là thánh (Lê-vi-ký 11:44-45; 19:2; 20:7; I Phi-e-rơ 1:16).

CƠ ĐỐC NHÂN & HY VỌNG

Chúng tôi tin rằng, mỗi Cơ-đốc-nhân sống vì Chúa, không vì bản thân mình, được thể hiện qua sự vâng phục, làm theo lời Chúa trong Kinh Thánh. Mỗi Cơ-đốc-nhân cần được trưởng thành trong đức tin và trở nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếp sống tin kính, công bình sẽ ảnh hưởng tốt đến mọi người, thay đổi xã hội. Cơ-đốc-nhân hy vọng và chờ đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ là chắc chắn (Công vụ 1:11; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Có sự thưởng trên Thiên Đàng và sự sống đời đời cho những người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, và có hình phạt đời đời trong hỏa ngục, cho những người không tin (Khải huyền 19:20).

previous arrow
next arrow
Slider

 

LỊCH SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH HAMBURG

 

Anhchung

Tháng 06.2002 Chúa kêu gọi Trưởng Lão Thân Đức Cường và gia đình từ Hội Thánh Việt Nam Truyền Giáo Hannover đến thành phố Hamburg để mở hội thánh mới.
Tháng 11.2002 có hai chị em tin Chúa từ nước Nga tìm đến nhóm tại gia đình Trưởng Lão Thân Đức Cường, một người đã lập gia đình với một mục sư, hiện đang quản nhiệm hội thánh München ở phía nam Đức, chị em còn lại, nay giữ chức vụ cầu nguyện. Tháng sau đó, cặp vợ chồng đầu tiên tại Hamburg cầu nguyện xưng nhận đức tin, hiện nay anh chị và gia đình đang hầu việc Chúa trong hội thánh.
Đầu năm 2003 có thêm người tin Chúa, là những anh chị em người Việt đang xin tỵ nạn tại các trại gần thành phố Hamburg. Có lúc số người xưng nhận đức tin lên tới 30-40 người, đến nay, hầu hết, số người nhóm lại ban đầu đó, đã trở về Việt Nam, một số sang các nước thứ ba, làm ăn, sinh sống.
Đầu tháng 03.2003, có mục sư đến thăm gia đình, và nghe Trưởng Lão Thân Đức Cường kể câu chuyện Chúa gọi đến Hamburg gây dựng hội thánh, đây là câu chuyện dài, xin kể tóm tắt: „Tháng 01.2001 tôi có giấc chiêm bao, tôi đến một miền đất mới, có nhiều dòng sông đổ ra cửa biển. Đứng trên bờ sông nhìn xuống, tôi thấy vô số những cá, tôm, cua, những con rùa, ba ba nước, trên những lùm cây thì các loài chim đậu dầy, với nhiều ổ chim có đầy trứng. Khi ngoảnh lại về đất liền, tôi thấy những cánh đồng ngô, mỗi cây có hai, ba, có cây ngô có tới bốn bắp. Tiếp đến là những cánh đồng khoai tây, củ nhiều đến nỗi lộ thiên trên mặt đất…Lòng vui sướng tôi đi tiếp, thấy một bến xe Bus, có một người Viêt-nam đi lại dưới bảng giờ xe chạy, dáng điệu ngơ ngác, buồn rầu. Hỏi anh đi đâu, anh trả lời „tôi không biết đi đâu“…Lòng tôi nhói đau sau câu nói của anh, vì sao có xe, có bảng giờ xe chạy mà anh lại không không biết mình sẽ đi đâu...Ngay lúc đó có tiếng nói trong tâm linh tôi, thôi thúc „hãy vỡ đất mới“, „hãy cứu người lạc mất“, do đây là vùng đất trù phú, màu mỡ (tôi hiểu có rất nhiều linh hồn người Viêt chưa được cứu, chưa được biết về Chúa cứu thế Giê-xu). Sự thôi thúc trong lòng về người lạc mất ngày càng gia tăng, thời gian sau đó, tôi đã kiêng ăn, và cầu nguyện nhiều ngày, cuối cùng nhận được sự bầy tỏ từ Chúa: Vùng đất trong giấc chiêm bao đó là thành phố Hamburg. Tôi gặp mục sư quản nhiệm hội thánh Hannover cùng một số nhân sự nòng cốt để nói lên khát khao của lòng, là được đến thành phố Hamburg mở hội thánh mới. Được mục sư và anh chị em cầu nguyện, tháng 06.2002, tôi đã hồ hởi đưa vợ và hai con, cùng hành trang là một giấc chiêm bao „vỡ đất mới“, „cứu người lạc mất“, để chuyển đến thành phố Hamburg. Tôi không hề biết rằng, bao nhiêu khó khăn, thử thách, nguy hiểm đang chờ chúng tôi phía trước...“. Nghe xong câu chuyện, mục sư cảm động, lấy Kinh Thánh và đọc trong Sáng thế ký 28:10-22, ông chia sẻ về giấc chiêm bao trong hành trình của Gia-cốp, câu Kinh Thánh đã ấn chứng mạnh mẽ trong lòng chúng tôi: "ĐÂY THẬT LÀ ĐỀN ĐỨC CHÚA TRỜI, THẬT LÀ CỬA CỦA TRỜI". Mọi người nói Hamburg là "Cửa đến với thế giới" (tiếng Đức: Tor zur Welt), nhưng với chúng tôi, Hamburg bây giờ là: "Cửa đến Thiên đàng" cho mọi người. Qủa thật, lời Kinh Thánh đã được bầy tỏ là chắc chắn.
Từ 2004 số người tin Chúa tăng lên, một số anh chị em đã tin Chúa tại vùng phục cận cũng đến hiệp tác, và công việc Chúa được mở rộng. Chúng tôi mượn một nhà thờ của hội thánh FeG Hamburg/Horn để nhóm lại và học kinh thánh hàng tuần. Đức tin của con cái Chúa tăng trưởng, nhiều người được đầy dẫy Thánh Linh, nhiều người bệnh đến hội thánh được Chúa chữa lành, như ung thư, bướu cổ ác tính, đau thần kinh…và nhiều bệnh nan y khác. Tại trại hè Loreley 2006 nhóm kinh thánh Hamburg được xác nhận là Hội Thánh Tin Lành Viêt Nam tại thành phố Hamburg.
Tháng 08.2007 chúng tôi thuê một nhà thờ khác, lớn hơn, để đáp ứng nhu cầu nhóm lại, thờ phượng. Con dân Chúa đều cùng một sự trông cậy, và phó thác cuộc đời mình cho Chúa cứu thế Giê-Xu. Đa số anh chị em, ít nhất một lần được chứng kiến phép lạ mà Chúa Giê-Xu đã làm trên đời sống của mình, hoặc người thân trong gia đình. Chúng tôi thật đang sống những ngày Thiên đàng trên đất này.