CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM HAMBURG

CHÀO MỪNG BẠN
ĐẾN VỚI HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM HAMBURG

THẬT LÀ CỬA CỦA TRỜI.

ĐÂY THẬT LÀ ĐỀN ĐỨC CHÚA TRỜI, THẬT LÀ CỦA CỦA TRỜI

Bild ist nicht verfügbar

Sự Thờ Phượng tạo nên một không gian cho chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện hữu hình của Đức Chúa Cha tốt lành.
Chúng tôi tin rằng chúng ta được tạo nên để Thờ Phượng Ngài.

THỜ PHƯỢNG

CHÚA NHẬT HÀNG TUẦN - 15:00 GIỜ
GLEIWITZER BOGEN 78, 22043 HAMBURG

ĐÊM CẦU NGUYỆN

THỨ 7 HÀNG TUẦN - 21:00 GIỜ
GLEIWITZER BOGEN 78, 22043 HAMBURG

Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Cô-lô-se 1:3 VI1934

Slider

SỰ CẦU THAY

"Còn Hội Thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn."

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:5b - VI1934

Slider


DÂNG HIẾN CHO MỤC VỤ

Hội Thánh Tin Lành Hamburg được xây dựng và phát triển không chỉ dựa trên tài năng và sự nỗ lực của một vài cá nhân mà cần

nhiều sự đóng góp, hy sinh của anh chị em trong Hội thánh và quí con cái Chúa từ khắp mọi nơi. Sự dâng hiến tài chính rộng rãi

của quí vị là thực sự cần thiết để mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời.

 

DÂNG HIẾN ONLINE

Image is not available
Icon
Icon
Image is not available

Hội Thánh Tin Lành Hamburg

Gleiwitzer Bogen 78
22043 Hamburg

Bạn có câu hỏi? Bạn cần sự trợ giúp?
Hãy liên lạc với chúng tôi.

Bạn có câu hỏi? Bạn cần sự trợ giúp?
Hãy liên lạc với chúng tôi.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

+49 152 21953-955
+49 176 64129-279

info@hoithanhhamburg.com

Mon - Fri / 9AM - 5PM

Gleiwitzer Bogen 78
22043 Hamburg

CHÚNG TÔI VUI MỪNG
ĐƯỢC BIẾT BẠN.

Slider